تاریخچه چمن مصنوعی

تحقیقاتی که اولین بار منجر به تولید چمن مصنوعی با اهداف ورزشی گردید به سال 1960 میلادی در مرکز تحقیقاتی فلوریدا ، باز می گردد.

اولین زمین چمن مصنوعی آزمایشی در سال 1964 در مدرسه ای کارولینای شمالی و آلاباما در آمریکا درردآیلند مورد بهره برداری قرار گرفت ، پس از المپیک مونترال موضوع استفاده از چمن مصنوعی به صورت گسترده ای مورد استقبال جوامع ورزشی و تولید کنندگان تجهیزات ورزشی قرار گرفت

و بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا و بعد از آن کشورهای اروپائی پیشگام در پیدایش و رشد فن آوری چمن مصنوعی در جهان شدند.

پروژه های انجام شده