تور و تور کشی

تورکشی سقف سالن های ورزشی از جنسی تور ابریشمی با ضخامت و ابعاد چشمه های مختلف از ۴/۵ سانتیمتر الی ۱۰ سانتیمتر بنا به رشته های ورزشی سالن متغیر است، که اجرای آن موازی با شیب سقف سالن انجام گرفته تا از حداکثر فضای سقف استفاده گردد. تورهای ابریشمی کاملا ضد اشعه UV آفتاب بوده لذا جهت اجرا در فضای باز نیز مناسب میباشد.