جایگاه بازیکنان ذخیره و صندلی تماشاچی

صندلی لستادیومی

استادیوم های ورزشی روباز و مسقف
ایستگاه مترو
سالن انتظار اعم از مترو، ساختمان های تجاری واداری
قابلیت نصب بر روی سکوهای بتنی و شاسی های فلزی و چوبی
دارای آنتی یووی ، آنتی اکسیدانت، آنتی استاتیک و ضد ضربه
قابلیت نصب شماره صندلی
رنگ بندی ، قابل سفارش به رنگ دلخواه
در دو نوع پشت بلند وپشت کوتاه
قابل ارائه با گارانتی 5 ساله

صندلی انتظار

ایستگاه های مترو
سالن امتظار اعم از مترو
ساختمان های تجاری و اداری
قابلیت نصب بر روی سکوهای بتنی و شاسی های فلزی و چوبی
دارای آنتی یووی، آنتی اکسیدانت، آنتی استاتیک و ضد ضربه
رنگ بندی،قابل سفارش به رنگ دلخواه