چمن برای فوتبال

چمن های دو رنگ، سوپر مونوفیلامنت با حالت U Shape از نرمی و لطافتی چون سبزه چمن طبیعی برخوردار است و با توجه به استفاده از ترکیب دو رنگ سبز تیره و روشن در رشته های چمن، چون چمن واقعی می نماید و انجام فعالیت های ورزشی به خصوص فوتبال به روی آن بسیار آسان و ایمن است.

چمن امگا با حالت (OMEGA SHAPE) با ضخامت الیاف 310 میکرون نسل جدیدی از چمن مصنوعی است که الیافآن را شرکت Tencate انحصاراً بvای هاتکو تولید کرده و از کیفیتی بی نظیر برخوردار می باشد