چمن مصنوعی Omega

پس از بررسی های دقیقی بر روی ساختار چمن طبیعی و با صرف صدها ساعت تحقیقی در بخشی R&D و نیز هزینه های بسیار بالا، کمپانی هاتکو
موفق به ثبت سیستم چمن مصنوعی از نوع OMEGA گردید. چمن مصنوعی نوع OMEGA با ساختار مقعر گونه به همراه سه هسته مرکزی و کناری، دارای شباهت بسیار زیاد از نظر خصوصیات فیزیکی رفتارشناسی، انعطاف پذیری، واکنشی به ضربه وغیره به چمن طبیعی داشته و با ساختار سه هستهای خود بیشترین عمر مفید را دارا میباشد.