چمن مصنوعی Super Mono

22این نوع از چمن با میزان فروشی بیش از یک میلیون متر مربع در جهان به عنوان چمن همیشه سبز شناخته شده است.

نقطه قوت چمن Super Mono رضایت بالایی مشتریان به دلیل داشتن الیاف بسیار لطیفی در عین حال بسیار مقاوم و دوست دار محیط زیست می باشد.

همچنین بسیاری از فدراسیون های فوتبالی، باشگاه ها، مدارسی و آکادمی های فوتبال در جهان علاقه بسیار بالایی به این نوع چمن نشان می دهند.