کفپوش PVC

یکی از مهمترین موارد مصرف کفپوش های PVC استفاده در سالن های ورزشی می باشد ، که در دو نوع تمام P.V.C و یا زیر فوم دار تولید می شود .
از خصوصیات مهl این کف پوش انعطاف پذیری و خاصیت ارتجاعی آن می باشد ، که آسیب های ناشی از فعالیت های شدید ورزشی را به حداقل می رساند و در سلامت ورزشکاران نقش بسزایی دارد و از دیگر مزایای کفپوش P.V.C برگشت پذیری مناسب توپ در ورزش های مختلف است .
کفپوش های P.V.C به صورت رول بودهو رول های کفپوش پس از نصب ، دوخت حرارتی ، به صورت کاملا یکپارچه به چشم می آید .
کفپوش های P.V.Cجهت مصارف ورزشی در ضخامت ها و رنگ بندی های استاندارد و متنوع می باشد .